Maatschappelijk

Verantwoord ondernemen

Willems neemt als bedrijf de verantwoordelijkheid voor de effecten van de bedrijfsactiviteiten op mens en milieu. Wij maken bewuste keuzes om een balans te bereiken tussen People, Planet en Profit: wij ondernemen maatschappelijk verantwoord. De onderstaande projecten zijn daarvan goede voorbeelden.

Stichting Merula

Willems is medeoprichter van de stichting voor het herontwikkelen van zorgboerderijen.   

Vakcentrum Rijnmond

Edu Willems is één van de initiatiefnemers van het ontwikkelen van het vak centrum.

IGHD Verslavingszorg

Willems is onderdeel van Maatschap Groeneweegen Willems. Deze maatschappij is eigenaar van het pand.