Kwaliteit en Certificaten

Wij investeren voortdurend in kwaliteitsverbetering. Technische innovaties, maar ook verbeteringen van mensen, organisatie en werkwijze.

KWALITEIT VERBETEREN

Projectresultaten worden gemeten en vergeleken met de vooraf gestelde doelstellingen op het gebied van productkwaliteit, klant- en medewerkerstevredenheid en het financieel resultaat. De processen binnen Willems zijn vastgelegd en voldoen aan de voorwaarden gesteld in NEN-ISO 9001, het kwaliteitskeurmerk voor vastgoedonderhoud VGO-keur en de Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers (VCA).

"Willems is continu bezig met kwaliteitsverbetering"

CERTIFICATEN

Een objectief controleerbare kwaliteit is erg belangrijk voor onszelf en onze opdrachtgevers. De onderstaande certificaten en lidmaatschappen zijn geen papieren tijgers, maar onderstrepen onze ambitie om altijd en overal het beste te kunnen bieden.

ISO en VCA

Internationale normering voor kwaliteitsmanagement. Certificaat Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers.

VGO-keur

VGO-keur (keurmerk vastgoedonderhoud) is het enig onafhankelijk keurmerk dat vastgoedbeheerders zekerheid biedt over de kwaliteit en stabiliteit van een onderhoudsbedrijf en diens producten en diensten. Bovendien garandeert VGO-keur dat de onderneming resultaatgericht vastgoedonderhoud beheerst. VGO-keur wordt beheerd door de Stichting VGO.

EPA-w

De afkorting EPA staat voor Energieprestatieadvies. Als EPA-gecertificeerde onderneming kan Willems Vastgoedonderhoud de effecten van energiebesparende maatregelen zelf doorrekenen en woningen van een energielabel voorzien.

FSC®

FSC (Forest Stewardship Council ®) is een internationale organisatie die verantwoord bosbeheer stimuleert. FSC stelt wereldwijde standaards voor bosbeheer op, met daaraan gekoppeld een keurmerk. Waar mogelijk past Willems FSC-gecertificeerd hout toe.

OnderhoudNL

OnderhoudNL Totaal is een nieuwe club onder de vlag van OnderhoudNL die zich richt op het versterken van de positie van totaalonderhoudsbedrijven in de markt. Uitgangspunt hierbij is het verder ontwikkelen en steviger in de markt zetten van het VGO Keur.

European Social Fund

Het ESF is Europa’s belangrijkste instrument voor het ondersteunen van banen, het helpen van mensen om betere banen te creëren en eerlijker werkgelegenheid voor alle EU-burgers te waarborgen.