Bewonerstevredenheid

Willems werkt voor u

Eén van de speerpunten is dat uw bewoners tevreden zijn over het werk dat Willems doet. Immers, ons werk en de manier waarop wij dit uitvoeren straalt ook op u als opdrachtgever af. Wij werken altijd met het belang van de opdrachtgever voorop.

Willems heeft de passie om iets te maken dat jarenlang meegaat.

Bewonerstevredenheid staat hoog op de lijst en wij weten dat u als corporatie daar op wordt beoordeeld. Wij zorgen dat wij u hierin faciliteren. We sluiten aan op uw klantreizen en zorgen dat uw bewoners tevreden zijn met de informatie én goed wonen in het opgeleverde resultaat. Ons werk vindt bij bewoners thuis plaats, van buiten aan de gevel tot eventueel in de slaapkamer. De tijd die wij nodig hebben om de werkzaamheden uit te voeren verschilt per discipline en de intensiteit van de werkzaamheden. Dan is het belangrijk dat wij goed met uw bewoners blijven communiceren.

"Willems zorgt dat bewoners goed geïnformeerd worden en blijven."
Willems zorgt voor goede communicatie

Willems heeft eigen woonconsulenten in huis en zij ondersteunen u in uw bewonerscommunicatie. Samen met u informeren wij uw bewoners uitgebreid over de plannen. Als we bij uw wooncomplex veel ingrijpend werk moeten doen, dan krijgen u bewoners dat lang van tevoren te weten. Daarbij kunt u denken aan voorlichtingsavonden of een huisbezoek van onze woonconsulent. Bij grote onderhoudsprojecten ontvangt men een bewonersbrochure. Hierin staat duidelijk aangegeven welke volgorde we aanhouden voor de werkzaamheden en wat de planning is. Zo zorgen we er voor dat men precies weet waar men aan toe is tijdens het groot onderhoud.

Uitleg van nieuwe technieken

Duurzame maatregelen brengen vaak nieuwe technieken met zich mee. Denk aan een warmtepomp, mechanische ventilatie of een nul-op-de-meter woning. Uitleg van deze nieuwe technieken is onmisbaar. Wij weten hoe wij dit moeten doen en trainen onze medewerkers zodat zij op een begrijpelijke manier uw bewoners kunnen voorlichten over hoe zij prettig in hun woning kunnen blijven wonen. Zo begrijpen bewoners hoe hun woning werkt en hebben ze optimaal profijt van de nieuw aangebrachte techniek en het comfort dat deze de woning biedt.

"Wij vergelijken nieuwe technieken in huis graag met het overstappen naar een elektrische auto: de auto ziet er hetzelfde uit, gebruiken wil je het rendement en het bereik gaan behalen."
Omgeving

Niet alleen de bewoners van het complex maar ook omliggende bewoners ervaren onze aanwezigheid tijdens werkzaamheden. Denk hierbij aan geluidsoverlast door de werkzaamheden en parkeerdruk door onze bedrijfswagens. Maar ook buiten werktijden. Zoals aanwezigheid van bouwplaats, steigers en hoogwerkers. We informeren daarom ook altijd de direct omwonenden van een project.

LAATSTE PROJECTEN