Duurzaamheid &
CO2 Beleid

Voor de klant en voor ons zelf

DUURZAAMHEID

De energiebehoefte van bouwwerken is een groeiende bron van zorg, vooral voor woningcorporaties. Door de alsmaar stijgende energiekosten dreigt een deel van de bestaande woningvoorraad moeilijker verhuurbaar te worden. Met name in de lage-huursector zullen de energielasten bij ongewijzigd beleid over een aantal jaren zelfs hoger zijn dan de huursom.

"Willems is specialist in energetische oplossingen"
Peter | Duurzaamheidsmanager

Eigen idee en ontwerp
Willems Vastgoedonderhoud heeft zich ontwikkeld tot een specialist op het gebied van energetische maatregelen. Bij groot-onderhoud komen we actief met voorstellen voor de toepassing van materialen, technieken en systemen waarmee de normen en vragen op het gebied van energie kunnen worden gehaald. Dat kunnen isolerende maatregelen zijn, maar ook vraag gestuurde mechanische ventilatie, warmtepompen, oplossingen voor decentrale energieopwekking en zonnecollectoren. Al deze ideeën ontwikkelen en ontwerpen we in eigen huis.

Energieprestatieadvies (EPA)
Willems Vastgoedonderhoud is als een van de weinige onderhoudsbedrijven EPA-gecertificeerd. Dit betekent dat we de effecten van energetische maatregelen zelf kunnen doorrekenen en woningen van een energielabel mogen voorzien. Zo zijn verouderde woningen met een G-label tot zelfs een A-label op te waarderen.

Duurzame materialen
Uiteraard werken we al jaren met materialen die het milieu zoveel mogelijk ontzien. Tevens zijn wij samen met een aantal opdrachtgevers actief in enkele projecten met betrekking tot duurzame materialen en de beperking van totale milieubelasting van het uit te voeren onderhoud.

ONS CO2-BELEID

Willems VGO is in 2021 gecertificeerd voor niveau 3.1 van de CO2-prestatieladder. Vanuit ons maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef streven we ernaar bij te dragen aan het reduceren van CO2 uitstoot. De CO2-prestatieladder is een instrument dat ons daarbij helpt. De doelstelling is om de CO2 emissie voor de gehele organisatie jaarlijks voor scope 1, scope 2 en relevante scope 3 met 4% te verminderen ten opzichte van het basisjaar 2019. Meer informatie over de CO2-prestatieladder kan gevonden worden op www.SKAO.nl.

Om deze doelstelling te realiseren worden initiatieven onderzocht en waar mogelijk toegepast. Dit geldt voor dagelijkse werkzaamheden, de uitvoering van projecten alsook voor sector- en keteninitiatieven. Hiermee minimaliseren we de negatieve belasting op de leefbaarheid van de omgeving als gevolg van onze activiteiten en dragen bij aan een vergroting van het milieubewustzijn van onze medewerkers, partners en derden. Willems VGO heeft de CO2-prestatieladder geïntegreerd binnen het integraal managementsysteem voor ISO 9001 / 14001 / 45001 en VCA** waardoor gestructureerd wordt gewerkt aan vermindering van de CO2 uitstoot.

De zorg voor ons milieu maken wij aantoonbaar in een jaarlijks opgestelde CO2-footprint. Om het milieubewustzijn van onze medewerkers, partners en derden, worden onze CO2 footprint en onze reductiedoelstellingen intern en extern gecommuniceerd. Hiertoe is een communicatieplan opgesteld. Voor meer informatie of indien u een keteninitiatief ontplooit waarbij Willems VGO van toegevoegde waarde kan zijn, nodigen wij u graag uit ons hierover te informeren via telefoonnummer 010 - 426 74 74 of via e-mailadres info@willemsvgo.nl.

Beschikbare documenten: