Onze missie

Willems Vastgoedonderhoud wil een betrouwbare en betrokken full-service onderhoudspartner voor haar opdrachtgevers zijn. Onze missie is het ontzorgen van de klant, vanuit de hoogst mogelijke kwaliteitseisen, de grootst mogelijke zekerheid en met volledige transparantie.

Willems Vastgoedonderhoud wil ook een pro-actieve partner zijn. Daarom streven wij naar een resultaatgerichte samenwerking, die een pro-actieve opstelling van beide kanten mogelijk maakt. De opdrachtgever bepaalt de koers. Wij leggen daar onze visie op onderhoud overheen, zodat wensen vanuit de beheerstrategie en aanpak voor onderhoud volledig met elkaar in balans zijn.

Om opdrachtgevers een voorspelbare kwaliteit en daarmee vertrouwen te kunnen bieden, investeren wij voortdurend in onze mensen, organisatie en toekomstperspectief.

Historie

“Een solide basis, gericht op de toekomst”

Willems Vastgoedonderhoud is van origine een echt familiebedrijf. Van generatie tot generatie uitgebouwd en doorontwikkeld tot de full-service onderhoudspartner die we nu zijn.

Natuurlijke groei
Het bedrijf is in 1936 opgericht door Edu Willems sr., die de etalageruiten van winkeliers in Schiedam en omstreken met zorg beletterde en beschilderde. Al snel ontwikkelde de ambachtelijke eenmanszaak zich tot een volwaardig schildersbedrijf. Door de jaren heen werden steeds meer onderhoudsdisciplines aan het dienstenpakket toegevoegd. ‘Willems Schilderwerken’ werd zo op een natuurlijke manier de afgelopen 20 jaar aanbieder van totaalonderhoud. Het bedrijf professionaliseerde en groeide uit tot een van de toonaangevende onderhoudsondernemingen in Zuid-Holland. In 2005 kreeg het bedrijf de naam Willems Vastgoedonderhoud.

Continuïteit en innovatie
Als onderhoudsbedrijf is Willems Vastgoedonderhoud dus sterk verankerd in het verleden en gebouwd op continuïteit. Dat geeft een solide basis om vooruit te kijken. Willems is nu een van de meest innovatieve onderhoudsondernemingen in Nederland. We ontwikkelen nieuwe technieken in eigen beheer, hebben onze organisatie en werkwijze op resultaatgerichte samenwerking ingericht, we onderhouden nauwe contacten met de onderhoudsbranche en kennisinstituten, en we lopen voorop op het gebied van duurzaamheid. Zo is Willems Vastgoedonderhoud een van de weinige EPA-gecertificeerde (Energieprestatieadvies) onderhoudsbedrijven. Het familiaire en ambachtelijke karakter is echter nooit uit de onderneming verdwenen. Betrokkenheid en kwaliteit stonden toen, en ook nu centraal.

Kwaliteitsverbetering

“Voortdurend op weg naar kwaliteitsverbetering”

De processen binnen Willems Vastgoedonderhoud zijn vastgelegd en voldoen aan de voorwaarden gesteld in NEN-ISO 9001, het kwaliteitskeurmerk voor vastgoedonderhoud VGO-keur en de Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers (VCA).

Voortdurend investeren we in kwaliteitsverbetering. Technische innovaties, maar ook verbeteringen van mensen, organisatie en werkwijze. Zo worden projectresultaten steeds gemeten en vergeleken met de vooraf gestelde doelstellingen op het gebied van productkwaliteit, klant- en medewerkerstevredenheid en het financieel resultaat.

Multidisciplinair

“Multidisciplinair van A tot Z”

Van Advies tot Zekerheid. Van Aflakken tot Zonnepaneel. Willems Vastgoedonderhoud is multidisciplinair van A tot Z. Een brede diversiteit aan onderhoudsspecialismen hebben we in eigen huis. Ook de bijkomende disciplines zoals ontwerp en installaties vallen onder onze verantwoordelijkheid. Daarnaast beschikt Willems over alle relevante certificeringen zoals het Energieprestatieadvies (EPA), VGO keurmerk en FSC zodat u een plan en uitvoering op maat geboden krijgt.

Duurzaamheid

“Specialist in energetische oplossingen”

De energiebehoefte van bouwwerken is een groeiende bron van zorg, vooral voor woningcorporaties. Door de alsmaar stijgende energiekosten dreigt een deel van de bestaande woningvoorraad moeilijker verhuurbaar te worden. Met name in de lage-huursector zullen de energielasten bij ongewijzigd beleid over een aantal jaren zelfs hoger zijn dan de huursom.

Eigen idee en ontwerp
Willems Vastgoedonderhoud heeft zich ontwikkeld tot een specialist op het gebied van energetische maatregelen. Bij groot-onderhoud komen we actief met voorstellen voor de toepassing van materialen, technieken en systemen waarmee de normen en vragen op het gebied van energie kunnen worden gehaald. Dat kunnen isolerende maatregelen zijn, maar ook vraag gestuurde mechanische ventilatie, warmtepompen, oplossingen voor decentrale energieopwekking en zonnecollectoren. Al deze ideeën ontwikkelen en ontwerpen we in eigen huis.

Energieprestatieadvies (EPA)
Willems Vastgoedonderhoud is als een van de weinige onderhoudsbedrijven EPA-gecertificeerd. Dit betekent dat we de effecten van energetische maatregelen zelf kunnen doorrekenen en woningen van een energielabel mogen voorzien. Vooral bij samenwerking in bouwteamverband kunnen spectaculaire resultaten worden geboekt. Zo zijn verouderde woningen met een G-label tot zelfs een A-label op te waarderen.

Duurzame materialen
Uiteraard werken we al jaren met materialen die het milieu zoveel mogelijk ontzien. Tevens zijn wij samen met een aantal opdrachtgevers actief in enkele pilotproject groepen met betrekking tot duurzame materialen en de beperking van totale milieubelasting van het uit te voeren onderhoud.

Beleid CO2

Willems VGO is in 2021 gecertificeerd voor niveau 3.1 van de CO2-prestatieladder. 

Vanuit ons maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef streven we ernaar bij te dragen aan het reduceren van CO2 uitstoot. De CO2-prestatieladder is een instrument dat ons daarbij helpt.

De doelstelling is om de CO2 emissie voor de gehele organisatie jaarlijks voor scope 1, scope 2 en relevante scope 3 met 4% te verminderen ten opzichte van het basisjaar 2019.

Meer informatie over de CO2-prestatieladder kan gevonden worden op www.SKAO.nl.

Om deze doelstelling te realiseren worden initiatieven onderzocht en waar mogelijk toegepast. Dit geldt voor dagelijkse werkzaamheden, de uitvoering van projecten alsook voor sector- en keteninitiatieven.

Hiermee minimaliseren we de negatieve belasting op de leefbaarheid van de omgeving als gevolg van onze activiteiten en dragen bij aan een vergroting van het milieubewustzijn van onze medewerkers, partners en derden.

Willems VGO heeft de CO2-prestatieladder geïntegreerd binnen het integraal managementsysteem voor ISO 9001/14001/45001 en VCA** waardoor gestructureerd wordt gewerkt aan vermindering van de CO2 uitstoot.

De zorg voor ons milieu maken wij aantoonbaar in een jaarlijks opgestelde CO2-footprint.

Om het milieubewustzijn van onze medewerkers, partners en derden, worden onze CO2 footprint en onze reductiedoelstellingen intern en extern gecommuniceerd. Hiertoe is een communicatieplan opgesteld.

Voor meer informatie of indien u een keteninitiatief ontplooit waarbij Willems VGO van toegevoegde waarde kan zijn, nodigen wij u graag uit ons hierover te informeren via telefoonnummer 010-4267474 of via e-mailadres info@willemsvgo.nl

Beschikbare documenten:

MVO

Willems Vastgoedonderhoud neemt als bedrijf de verantwoordelijkheid voor de effecten van de bedrijfsactiviteiten op mens en milieu. Wij maken bewuste keuzes om een balans te bereiken tussen People, Planet en Profit: wij ondernemen maatschappelijk verantwoord.

De volgende projecten zijn daarvan goede voorbeelden:

  Stichting Merula
Willems is medeoprichter van de stichting voor het herontwikkelen van zorgboerderijen.
     
  Vakcentrum Rijnmond
Edu Willems is één van de initiatiefnemers van het ontwikkelen van het vak centrum.
     
  IGHD Verslavingszorg
Willems is onderdeel van Maatschap Groeneweegen Willems. Deze maatschappij is eigenaar van het pand.
     

Certificaten

Een objectief controleerbare kwaliteit is erg belangrijk voor onszelf en onze opdrachtgevers. De onderstaande certificaten en lidmaatschappen zijn geen papieren tijgers, maar onderstrepen onze ambitie om altijd en overal het beste te kunnen bieden.

  VCA en NEN-ISO 9001
Internationale normering voor kwaliteitsmanagement. Certificaat Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers.
     
  VGO-keur
VGO-keur (keurmerk vastgoedonderhoud) is het eerste en enig onafhankelijk keurmerk dat vastgoedbeheerders zekerheid biedt over de kwaliteit en stabiliteit van een onderhoudsbedrijf en diens producten en diensten. Bovendien garandeert VGO-keur dat de onderneming resultaatgericht vastgoedonderhoud beheerst. VGO-keur wordt beheerd door de Stichting VGO.
     
  EPA-w
De afkorting EPA staat voor Energieprestatieadvies. Als EPA-gecertificeerde onderneming kan Willems Vastgoedonderhoud de effecten van energiebesparende maatregelen zelf doorrekenen en woningen van een energielabel voorzien.
     
  FSC®
FSC (Forest Stewardship Council ®) is een internationale organisatie die verantwoord bosbeheer stimuleert. FSC stelt wereldwijde standaards voor bosbeheer op, met daaraan gekoppeld een keurmerk. Waar mogelijk past Willems Vastgoedonderhoud FSC-gecertificeerd hout toe.
     
  OnderhoudNL
OnderhoudNL Totaal is een nieuwe club onder de vlag van OnderhoudNL die zich richt op het versterken van de positie van totaalonderhoudsbedrijven in de markt. Uitgangspunt hierbij is het verder ontwikkelen en steviger in de markt zetten van het VGO Keur.
     
   

 

European Social Fund
Het ESF is Europa's belangrijkste instrument voor het ondersteunen van banen, het helpen van mensen om betere banen te creëren en eerlijker werkgelegenheid voor alle EU-burgers te waarborgen.

 

Wilt u meer informatie of heeft u een vraag?
Bel 010 - 426 7474 of stuur een mail naar info@willemsvgo.nl. Wij helpen u graag!